Archive: April 2, 2017

11.1-11.2 กรวยจราจร

กรวยจราจร เป็นเครื่องหมายทางจราจรสีส้มสะดุดตาโดยปกติกรวยมักจะเห็นได้ในชีวิตประจำวันบนท้องถนน โดยเฉพาะถนนเส้นที่รถติดที่ต้องคอยแยก หรือรวมช่องทางการจราจรให้เพียงพอกับปริมาณรถที่วิ่งในขณะนั้น กรวยจราจร เป็นอุปกรณ์ทางจราจรชนิดหนึ่ง มีประโยชน์ใช้เพิ่มความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน เพื่อให้ผู้ขับขี่ ยานพาหนะลดความเร็ว และเกิดความระวังในการใช้ถนน

11.3 เสื้อสะท้อนแสง

เสื้อสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการจราจร และเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามถนน และอาคาร สถานที่ต่างๆ เช่น ซ่อมบำรุง ก่อสร้างทาง กรมทางหลวง ตำรวจ รปภ. ตามลานจอดรถ ฯลฯ ตัวเสื้อสะท้อนแสง สามารถสะท้อนให้เห็นเด่นชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สีของเสื้อไม่ซีดจางเนื่องจากผลิตจากเนื้อผ้าที่ได้มาตรฐาน มีแบบผ้าให้เลือก 2 แบบ คือ แบบตาข่าย (เนื้อผ้าเส้นใย Polyester ตัวเสื้อมีสีเขียว และสีส้ม) และแบบผ้าสะท้อนแสง (เนื้อผ้า Mesh Polyester ตัวเสื้อมีสีส้ม และสีเหลืองตองอ่อน)

11.4-11.6 แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจร เป็นแผงกั้นที่เหมาะสมสำหรับในการใช้งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นของยวดยานพาหนะตลอดจนผู้ใช้งาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขต ทำงาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดจนใช้ แผงกั้นจราจร กั้นแนวในการจอดรถ หรือเปลี่ยนช่องทาง เดินรถ พื้นที่ห้ามเข้าต่างๆ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ใช้วัสดุคงทนถาวร แข็งแรง และได้ตามมาตรฐาน

10.1 เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมดวงโคม

เสาไฟถนน ชนิด กิ่งเดี่ยว พร้อมดวงโคม

เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

 • เสาไฟถนน กิ่งเดี่ยว ความสูง 9 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนด้านเดียว ไม่เกิน 2 ช่องจราจร

 • เสาไฟถนน กิ่งเดี่ยว ความสูว 12 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนด้านเดียว ไม่เกิน 3 ช่องจราจร

เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมดวงโคม

10.2 เสาไฟถนนชนิดกิ่งคู่พร้อมดวงโคม

เสาไฟถนน ชนิด กิ่งคู่ พร้อมดวงโคม
เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

 • เสาไฟถนน กิ่งคู่ ความสูง 9 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนทั้งสองด้านๆ ละไม่เกิน 2 ช่องจราจร

 • เสาไฟถนน กิ่งคู่ ความสูว 12 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนทั้งสองด้านๆ ละไม่เกิน 3 ช่องจราจร

เสาไฟถนนชนิดกิ่งคู่พร้อมดวงโคม

10.3 เสาไฟ HIGH MAST

เสาไฟ HIGH MAST

เป็นลักษณะของเสาสูงเดี่ยวที่มีหลอดไฟประมาณ 3-6 หลอดการให้แสงสว่างโดยใช้ เสาไฟ High mast นี้ นอกจากจะให้ความสว่างที่มากแล้ว ยังเป็นการลดสิ่งกีดขวางในเขตทางได้อีกด้วย

เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

 1. เสาไฟ High Mast  ความสูง 20 เมตร
  • ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางที่มีเขตทางต่ำกว่า 80 เมตร
  • ฟรีเวย์ และ ถนนที่มีเกาะกลาง มีจำนวนช่องตั้งแต่ 6 ช่องจราจร และมีเขตทางประมาณ 80 เมตร
  • จุดพักระหว่างทาง จุดจอดรถ
 2. เสาไฟ High Mast ความสูง 25 เมตร
  • ทางต่างระดับ
  • ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางที่มีเขตทาง 80-100 เมตร
  • ฟรีเวย์ และ ถนนที่มีเกาะกลาง มีจำนวนช่องตั้งแต่ 6 ช่องจราจร และมีเขตทางประมาณ 80-100 เมตร
 3. เสาไฟ High Mast ความสูง 30 เมตร
  • ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางที่มีเขตทางมากกว่า 100 เมตร
  • ฟรีเวย์ และ ถนนที่มีเกาะกลาง มีจำนวนช่องตั้งแต่ 6 ช่องจราจร และมีเขตทางมากกว่า 100 เมตร

เสาไฟ HIGH MAST

9.1 เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ขุดลอกเอาวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีตเก่าออก ทำความสะอาดรอยต่อ แล้วหยอดวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีตใหม่
ลงไปด้วยวิธีเทร้อน ใช้กับถนนผิวคอนกรีต

เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

9.2 ทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลิเมอร

จ้างเหมา ทาสีน้ำปูนผสมโพลิเมอร์ บริเวณไหล่ทาง ขอบทางเท้า สะพาน สะพานลอย แบริเออร์ กำแพง และบริเวณอื่นๆ

ทาสีน้ำปูนผสมโพลิเมอร

8.1 กำแพงกันเสียง

กำแพงกันเสียง ใช้สำหรับป้องกันเสียงรบกวนจากการจราจร เข้าสู่บ้านและอาคาร ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว สามารถออกแบบ เพื่อใช้งานเป็นกำแพงรอบโครงการ รั้วโรงงาน หรือรั้วบ้านได้ เพื่อความเงียบสงบ เพิ่มเป็นส่วนตัวให้กับบ้านของคุณ

เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ กำแพงกันเสียง

 1. ค่าเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 dBA
 2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dBA
 3. ค่าระดับเสียงในเวลากลางคืนเฉลี่ย 6 ชั่วโมงไม่เกิน 70 dBA
 4. ควรเป็นถนนสายประธาน สะพานข้ามทางแยก ทางต่างระดับที่มีพื้นที่ติดตั้งเพียงพอ เพื่มไม่ให้รบกวนประชาชน 2 ข้างทาง

กำแพงกันเสียง

8.3 ราวกันอันตราย GUARD RAUIL

ราวกันอันตราย  ( GUARD RAUIL ) เป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace ทำให้ราวเหล็ก ทุกชิ้นมีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น แข็งแกร่ง และมีความต้านทานการสึกกร่อนสูงได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก. 248-2531) ซึ่งมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ใช้ ราวกันอันตราย  ( GUARD RAUIL ) กั้นตามแนวขอบถนน เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ แบ่งเป็น 2 ชั้นตามความหนาคือ ชั้นที่ 1 หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร และชั้นที่ 2 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร และแบ่งเป็น 2 ชนิดตามน้ำหนัก สังกะสีที่อาบ คือ ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตรและชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1100 กรัมต่อตารางเมตร นอกจากนี้ ราวกันอันตราย  ( GUARD RAUIL ) ยังมีอุปกรณ์เสริมติดแถบสะท้อนแสงรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งาน

แผ่นเหล็กลูกฟูก และอุปกรณ์เสริม
– แผ่นราวเหล้กลูกฟูก (ลอนคู่) ความหนา 2.5
และ 3.5 mm
– ความยาว 1, 2, 3 และ 4 เมตร
– แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลายเหล็กลูกฟูก)
– แผ่นเหล็กปะกับเฉียง
– เสาตรงสูง 2 เมตร
– เสาปลายเฉียง 30 องศา
– เสาปลายเฉียง 60 องศา
– เสาฐานหน้าแปลน (ความสูงขึ้นอยู่กับความต้องการ)
– สกรูหรือน็อตสั้น/ยาว พร้อมแหวน

ราวกันอันตราย GUARD RAUIL