บริษัท 500 ไมล์ จำกัด

ผลงานของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านงานบำรุงทาง และงานความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถทำให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลูกค้าของเรา

หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแล งานก่อสร้าง บำรุงทาง และความปลอดภัยทางท้องถนน