บริษัท 500 ไมล์ จำกัด

บริษัท 500 ไมล์ จำกัด 500 Miles Company Limited

“บริษัท 500 ไมล์ จำกัด”

มีประสบการณ์การทำงานวงการรับเหมาก่อสร้างมามากกว่า 15 ปี

โดยทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทาง

งานอำนวยความปลอดภัย งานบำรุงทาง งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ งานบริหารการประชาสัมพันธ์

และงานรับเหมาอื่นๆอย่างครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ดยมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการต่างๆอยู่เป็นประจำตลอดเรื่อยมา

ทางบริษัทได้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างออกแบบ ตกแต่ง

และ ที่ปรึกษางานก่อสร้างทุกประเภทโดยบุคลากรบริหารมืออาชีพ

และทีมช่างฝีมือดีเพื่อให้แน่ใจว่าทางบริษัทจะสามารถผลิตผลงานได้

อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดและเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ตัดสินใจเลือก

ใช้บริการกับทางบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการให้บริการด้านอื่นๆอีกมากมาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนตลอดมา

“บริษัท 500 ไมล์ จำกัด” มีประสบการณ์การทำงานวงการรับเหมาก่อสร้างมามากกว่า 15 ปี โดยทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทาง งานอำนวยความปลอดภัย งานบำรุงทาง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ งานบริหารการประชาสัมพันธ์ และงานรับเหมาอื่นๆอย่างครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการต่างๆอยู่เป็นประจำตลอดเรื่อยมา

ทางบริษัทได้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างออกแบบ ตกแต่ง และ ที่ปรึกษางานก่อสร้างทุกประเภท โดยบุคลากรบริหารมืออาชีพและทีมช่างฝีมือดีเพื่อให้แน่ใจว่าทางบริษัทจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทางบริษัท และ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการให้บริการด้านอื่นๆอีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนตลอดมา


กลุ่มลูกค้าที่เคยร่วมงานกันมา