9.1 เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ขุดลอกเอาวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีตเก่าออก ทำความสะอาดรอยต่อ แล้วหยอดวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีตใหม่
ลงไปด้วยวิธีเทร้อน ใช้กับถนนผิวคอนกรีต

เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต