4.2 เป้าสะท้อนแสงสองหน้า

เป้าสะท้อนแสงสองหน้า ผลิตจากเหล็กชุบชิ้งค์ขนาด 1.2 มม. มี 2 สีคือ สีเหลือง และสีขาว ติวตัวสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทั้งสองด้าน หน้า หลัง

เป้าสะท้อนแสง 2 ด้าน