ผู้ให้บริการ

 • รับเหมาก่อสร้างทาง ถนนคอนกรีต และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 • งานอำนวยความปลอดภัย : เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,เครื่องหมายนำทาง,ป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง,ไฟสัญญาณจราจร,ราวกันอันตรายลูกกลิ้ง,Crash Cushion,สีกันลื่นไถล,สี Cold Plastic paint,Traffic paint,Speed Radar,Spotline งานผลิตภัณฑ์จาก Solar Cell งานจุดเสี่ยง งานความปลอดภัยบริวณหน้าโรงเรียนและจุดตัดรถไฟ รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆตามความต้องการ
 • โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงงานผลิตเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และป้ายจราจร
 • งานจุดพักรถทั่วไป งานจุดพักรถบรรทุกขนาดใหญ่ งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และสะพานลอยคนข้าม
 • งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ศาลา ห้องน้ำ สถานีบริการต่างๆ
 • งานบำรุงทาง : ทาสีน้ำปูน,งานทำไหล่ทาง,งานทำทางเท้า,งานทำเกาะกลาง,ตัดหญ้า และงานอื่นๆ
 • งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งานตกแต่งสวนสาธารณะ ทางวิ่งและช่องจักรยาน
 • งานปลูกต้นไม้และงานสถาปัตยกรรมต่างๆ
 • งานแก้ไขแะป้องกันน้ำกัดเซาะ งานกันดินสไลด์ งานเกเบี้ยน
 • งานบริหารการประชาสัมพันธ์ งานบริหารหน่วยงาน งานระบบ งาน Software และ Hardware
 • งานรับเหมาอื่นๆอย่างครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
Learn more

จุดพักรถ ท่าแซะ จัหวัดชุมพร

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Corporate Social Responsibility (CSR)