9.2 ทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลิเมอร

จ้างเหมา ทาสีน้ำปูนผสมโพลิเมอร์ บริเวณไหล่ทาง ขอบทางเท้า สะพาน สะพานลอย แบริเออร์ กำแพง และบริเวณอื่นๆ

ทาสีน้ำปูนผสมโพลิเมอร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *