5.8 ป้ายเชฟรอน พลังงานแสงอาทิตย์

Apr 2, 2017 ป้าย

ป้ายเชฟรอน พลังงานแสงอาทิตย์ คือป้ายจราจรเครื่องหมายเตือน ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนลูกศรทางซ้าย หรือทางขวา เป็นสัญลักษณ์ใช้สำหรับเตือน แนวทางโค้งต่างๆ โดยที่เครื่องหมายเตือนนี้มีัลักษณะเหมือนโลโก้ของบริษัทเชฟรอนจึงนิยมเรียกกันว่าป้ายเชฟรอน นอกจากนี้ยังสามารถติดหลอดไฟชนิด LED ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าป้าย เชฟรอนแบบปกติ

ป้ายเชฟรอน พลังงานแสงอาทิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *