5.1 ป้าย OVER HANG

Apr 2, 2017 ป้าย

ป้าย OVER HANG ป้ายจราจรแบบแขวนสูงแบบแขนยื่นจะติดตั้งที่บริเวณทางหลวงชนบทขนาด 2 ช่อง จราจร ที่มีการปรับปรุงระบบช่อง
จราจรรอเลี้ยวซ้าย และขวาแล้ว (Channelization) หรือทาง 4 ช่อง จราจร
ป้าย OVER HANG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *