8.3 ราวกันอันตราย GUARD RAUIL

ราวกันอันตราย  ( GUARD RAUIL ) เป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace ทำให้ราวเหล็ก ทุกชิ้นมีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น แข็งแกร่ง และมีความต้านทานการสึกกร่อนสูงได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก. 248-2531) ซึ่งมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ใช้ ราวกันอันตราย  ( GUARD RAUIL ) กั้นตามแนวขอบถนน เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ แบ่งเป็น 2 ชั้นตามความหนาคือ ชั้นที่ 1 หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร และชั้นที่ 2 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร และแบ่งเป็น 2 ชนิดตามน้ำหนัก สังกะสีที่อาบ คือ ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตรและชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1100 กรัมต่อตารางเมตร นอกจากนี้ ราวกันอันตราย  ( GUARD RAUIL ) ยังมีอุปกรณ์เสริมติดแถบสะท้อนแสงรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งาน

แผ่นเหล็กลูกฟูก และอุปกรณ์เสริม
– แผ่นราวเหล้กลูกฟูก (ลอนคู่) ความหนา 2.5
และ 3.5 mm
– ความยาว 1, 2, 3 และ 4 เมตร
– แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลายเหล็กลูกฟูก)
– แผ่นเหล็กปะกับเฉียง
– เสาตรงสูง 2 เมตร
– เสาปลายเฉียง 30 องศา
– เสาปลายเฉียง 60 องศา
– เสาฐานหน้าแปลน (ความสูงขึ้นอยู่กับความต้องการ)
– สกรูหรือน็อตสั้น/ยาว พร้อมแหวน

ราวกันอันตราย GUARD RAUIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *