1.10-1.12 สีกันลื่นไถล

สีกันลื่นไถล เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานการทำเครื่องหมายผิวจราจร ลูกศร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นผิวถนน บริเวณถนนที่ลื่นไถล เช่น ทางลาดชัน โค้งหักศอก ทางลาดเอียงก่อนขึ้นสะพาน ทางด่วนมอเตอร์เวย์ นอกจากนี้ยังเหมาะกับทางจักรยาน รถจักรยานยนต์ และทางสำหรับผู้พิการ เป็นต้น

สีกันลื่นไถล

สีกันลื่นไถล คือ สีเคลือบผิวจราจรชนิดโคลด์พลาสติก (Cold Plastic) ผสมวัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ประเภทสารพิเศษลูกแก้วและสารเคมีตัวหลัก กลุ่มโพลิเมทิลเมทาคริเลค (Polymethyl Methacrylate) ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะประสานผิวถนนเดิม และผสานเชื่อมวัสดุและอีกตัวคือสารเคมีที่ทำให้เกิดการแข็งตัว เป็นผงฮาร์คเดนเนอร์กลุ่มเปเปอร์ออกไซด์ เช่น เบนโซอิลเปเอร์ออกไซด์ ที่ช่วยทำให้เกิดการแข็งตัว ยึดเกาะถนน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *