1.1-1.4 สีเทอร์โมพลาสติก

สีเทอร์โมพลาสติก เหมาะสําหรับงาน ตีเส้นจราจร เพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และเป็นช่องทางจราจรที่บังคับ เช่น สีเทอร์โมพลาสติก ลูกศรเลี้ยวซ้าย (ให้เลี้ยวซ้าย) สีเทอร์โมพลาสติกลูกศรเลี้ยวขวา (ให้เลี้ยวขวา) บนพื้นผิวถนนที่ราดยางมะตอย และคอนกรีต เช่น ผิวถนนทางหลวง ลานจอดรถ หรือพื้นที่ตามอาคารจอดรถต่างๆ เนื่องจาก สีเทอร์โมพลาสติก เป็นวัสดุที่มีความคงทน และมีส่วนผสม ของลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทําให้สามารถเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน ทําให้เกิดความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ สีที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสากลคือสีขาว และสีเหลือง

สีเทอร์โมพลาสติก


สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับเส้นแบ่งทิศทางจราจร (Separation Lines) เป็นเส้นสีเหลือง อาจเป็นเส้นประหรือเส้นทึบก็ได้ ใช้สำหรับแบ่งทิศทางการจราจรที่ขับสวนกัน โดยรถในแต่ละทิศทางต้องขับด้านซ้ายของเส้นทางทิศทางจราจร ในกรณีเป็นถนน 2 ช่องจราจร เส้นแบ่งทิศทางจราจรจะอยู่ที่ศูนย์กลางพอดี ในกรณีที่เป็นถนนหลายช่องจราจร เส้นแบ่งทิศทางจราจรอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ที่จุดศูนย์กลางก็ได้

สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับเส้นแบ่งช่องจราจร (Lane Lines) เป็นเส้นสีขาว อาจมีลักษณะประหรือทึบก็ได้ ใช้ควบคุมการจราจรบนท้องถนนที่มีอย่างน้อย 2 ช่องจราจรในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การเคลื่อนที่ของรถที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับเส้นหยุด (Stop Line) มีความหมายว่า เครื่องหมายจราจรที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาว มีความกว้าง 0.30 ถึง 0.60 เมตร ขึ้นอยู่กับความเร็วของการจราจรก่อนถึงเส้นหยุด ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่เส้นหยุดหรือก่อนถึงเส้นหยุดเล็กน้อย เมื่อได้รับสัญญาณให้ไป จึงจะสามารถขับผ่านเส้นหยุดจ่อไปได้ นอกจากนี้ เส้นหยุดอาจใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เช่น สัญญาณไฟจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก

สามารถดูผลงานตีเส้นจาจรด้วย สีเทอร์โมพลาสติก ได้ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *