2.6-2.7 หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา / หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์

2.6 หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำหนดแนวแบ่งเขตถนนสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ยานพาหนะในเวลาค่ำคืน ตัวลูกแก้วมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100 มม. ดังนั้นจึงทำให้สามารถสะท้อน แสงได้ทุกทิศทาง 360 องศา ไม่ว่ายานพาหนะจะมาจากด้านใดก็ตาม

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา
2.7 หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศาพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถในการเปล่งแสงได้โดยตัวเองเพื่อใช้กำหนดแนวเขต ถนนได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยหลักการสะท้อนแสงแบบเดิมเหมาะสำหรับการมองเห็นในทุกสภาพอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *