ผลงานของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านงานบำรุงทาง และงานความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถทำให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

NEWS&EVENT

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางสาวจันทนา เล็กสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ๕๐๐ ไมล์ จำกัด เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลูกค้าของเรา

หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแล งานก่อสร้าง บำรุงทาง และความปลอดภัยทางท้องถนน