3.2 เสาล้มลุก สูง 75 ซม. ติดแทบสะท้อนแสง

เสาหลักอ่อนหรือเสาล้มลุก มีอายุการใช้งานนานกว่าพลาสติกทั่วไปหรือไฟเบอร์กลาส เสาหลักจราจรหรือเสาหลักอ่อนมีแถบสะท้อนแสงให้ 3 แทบ ซึ่งสะท้อนได้ดีในเวลากลางคืน

เสาล้มลุก สูง 75 ซม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *