6.2 เสาหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสาหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเสาขนาดสั้น ติดวัสดุสะท้อนแสง หรือทาสีสะท้อนแสงเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นหลักนำทางได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟสูงมาตรฐานของรถยนต์ทั่วไป โดยวัสดุที่ใช้ทำตัวเสาอาจเป็นคอนกรีต ไม้ หรือ พลาสติก

เหตุอันควรสำหรับติดตั้ง เสาหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

  1. บริเวณทางหลวงที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น เช่น ทางโค้งราบ ทางขึ้นเนิน
  2. บริเวณที่มีอุปสรรคข้างทาง เช่น ท่อระบายน้ำ
  3. บริเวณที่กานภาพทางหลวงเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น บริเวณทางร่วม

เสาหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *