10.2 เสาไฟถนนชนิดกิ่งคู่พร้อมดวงโคม

เสาไฟถนน ชนิด กิ่งคู่ พร้อมดวงโคม
เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

  • เสาไฟถนน กิ่งคู่ ความสูง 9 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนทั้งสองด้านๆ ละไม่เกิน 2 ช่องจราจร

  • เสาไฟถนน กิ่งคู่ ความสูว 12 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนทั้งสองด้านๆ ละไม่เกิน 3 ช่องจราจร

เสาไฟถนนชนิดกิ่งคู่พร้อมดวงโคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *