11.3 เสื้อสะท้อนแสง

Apr 2, 2017 อื่นๆ

เสื้อสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการจราจร และเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามถนน และอาคาร สถานที่ต่างๆ เช่น ซ่อมบำรุง ก่อสร้างทาง กรมทางหลวง ตำรวจ รปภ. ตามลานจอดรถ ฯลฯ ตัวเสื้อสะท้อนแสง สามารถสะท้อนให้เห็นเด่นชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สีของเสื้อไม่ซีดจางเนื่องจากผลิตจากเนื้อผ้าที่ได้มาตรฐาน มีแบบผ้าให้เลือก 2 แบบ คือ แบบตาข่าย (เนื้อผ้าเส้นใย Polyester ตัวเสื้อมีสีเขียว และสีส้ม) และแบบผ้าสะท้อนแสง (เนื้อผ้า Mesh Polyester ตัวเสื้อมีสีส้ม และสีเหลืองตองอ่อน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *