8.1 กำแพงกันเสียง

กำแพงกันเสียง ใช้สำหรับป้องกันเสียงรบกวนจากการจราจร เข้าสู่บ้านและอาคาร ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว สามารถออกแบบ เพื่อใช้งานเป็นกำแพงรอบโครงการ รั้วโรงงาน หรือรั้วบ้านได้ เพื่อความเงียบสงบ เพิ่มเป็นส่วนตัวให้กับบ้านของคุณ

เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ กำแพงกันเสียง

  1. ค่าเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 dBA
  2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dBA
  3. ค่าระดับเสียงในเวลากลางคืนเฉลี่ย 6 ชั่วโมงไม่เกิน 70 dBA
  4. ควรเป็นถนนสายประธาน สะพานข้ามทางแยก ทางต่างระดับที่มีพื้นที่ติดตั้งเพียงพอ เพื่มไม่ให้รบกวนประชาชน 2 ข้างทาง

กำแพงกันเสียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *