10.1 เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมดวงโคม

เสาไฟถนน ชนิด กิ่งเดี่ยว พร้อมดวงโคม

เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

  • เสาไฟถนน กิ่งเดี่ยว ความสูง 9 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนด้านเดียว ไม่เกิน 2 ช่องจราจร

  • เสาไฟถนน กิ่งเดี่ยว ความสูว 12 เมตร

ใช้ในกรณีต้องการให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่บนถนนด้านเดียว ไม่เกิน 3 ช่องจราจร

เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมดวงโคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *