7.3-7.4 ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลืองใช้เตือนระวังอันตราย เป็นโคมไฟจราจรใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้ประหยัดพลังงาน ตัวโคมผลิตจาก พลาสติกชนิด ABS สีดำ หลอดไฟชนิด LED สีเหลือง และสีแดง ชนิดความเข้มสูง สำหรับงานจราจรโดยเฉพาะบนโคม ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อ รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยแผงโซล่าร์เซลล์ จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้าและนำไปทำการเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับวงจรควบคุมไฟกระพริบ และโคมไฟกระพริบต่อไปสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน 48 ชั่วโมง แม้ว่าหากไม่ได้รับพลังงาน จากแสงอาทิตย์ เพราะมีแบตเตอรี่ เพื่อสำรองพลังงานไว้ อายุการใช้งานของหลอดไฟ LED มากกว่า 100,000 ชั่วโมงไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *