Category: เครื่องหมายนำทาง

2.1-2.4 หมุดสะท้อนแสง

หมุดสะท้อนแสงใช้เพื่อกำหนดแบ่งเขตถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ผลิตจากอลูมิเนียม อัลลอยด์ชนิดมีเดือย ติดแผ่นสะท้อนแสงซึ่งเป็นพลาสติกอะคริลิก แผ่นสะท้อนแสงแบบ แก้วปริซึม 2 หน้า หรือ 1 หน้า เพื่อให้ค่าการสะท้อนแสงได้ดียิ่งขึ้นในเวลากลางคืน

หมุนสะท้อนแสง

2.5 หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์

หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบเพื่อนำมาใช้ทดแทนระบบหมุดสะท้อนแสงชนิดเก่าที่อาศัยการสะท้อนแสงจากไฟหน้ารถยนต์ ซึ่ง ทำให้ระยะการมองเห็นของหมุดถูกจำกัดตามระยะไฟหน้ารถยนต์เท่านั้นทำให้ระยะการมองเห็นแนวถนนในเวลากลางคืน หรือช่วงอากาศแปรปรวนถูกจำกัด และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากปัญหา และข้อจำกัดต่างๆ ได้ถูกนำมาพิจารณาแก้ไขใหม่ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา ถาวรคือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเปล่งแสงได้โดยตัวเองเพื่อใช้กำหนดแนวเขตถนนได้ตามที่ ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยหลักการสะท้อนแสงแบบเดิม และมีความคงทนเทียบเท่ากับอุปกรณ์ชนิดเดิมที่ถูกใช้งานอยู่ จากการพัฒนาระบบให้พลังงาน Solar Cell ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว มาประยุกต์ ใช้ร่วมกับหลอดส่องสว่างแบบปิด LED Super Bright Light ซึ่งทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างดี และมีอายุ หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้งานที่ยาวนานทำให้หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์สามารถตอบสนองการใช้งานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถติดบนทางเดินเท้า ซึ่งทำให้สามารถสังเกตอย่างเห็นได้ชัดในระยะไกล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์

2.6-2.7 หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา / หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์

2.6 หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำหนดแนวแบ่งเขตถนนสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ยานพาหนะในเวลาค่ำคืน ตัวลูกแก้วมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100 มม. ดังนั้นจึงทำให้สามารถสะท้อน แสงได้ทุกทิศทาง 360 องศา ไม่ว่ายานพาหนะจะมาจากด้านใดก็ตาม

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา
2.7 หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศาพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถในการเปล่งแสงได้โดยตัวเองเพื่อใช้กำหนดแนวเขต ถนนได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยหลักการสะท้อนแสงแบบเดิมเหมาะสำหรับการมองเห็นในทุกสภาพอากาศ