Category: เป้าสะท้อนแสง

4.1 เป้าสะท้อนแสงหน้าเดียว

เป้าสะท้อนแสงหน้าเดียว ผลิตจากเหล็กชุบชิ้งค์ ขนาด 1.2 มม. มี 2 สีคือ สีเหลือง และสีขาว ติดตัวสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเป้าสะท้อนแสงหน้าเดียว

 

4.2 เป้าสะท้อนแสงสองหน้า

เป้าสะท้อนแสงสองหน้า ผลิตจากเหล็กชุบชิ้งค์ขนาด 1.2 มม. มี 2 สีคือ สีเหลือง และสีขาว ติวตัวสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทั้งสองด้าน หน้า หลัง

เป้าสะท้อนแสง 2 ด้าน