Tag: น้ำยาเชื่อมประสาน สีเทอร์โมพลาสติก

1.6 น้ำยาเชื่อมประสาน

น้ำยาเชื่อมประสานช่วยในการประสานผิวทำให้สีเทอร์โมพลาสติก สามารถยึดเกาะและปรับสภาพพื้นผิวก่อนทำการตีเส้น

น้ำยาเชื่อมประสาน