Tag: หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์

2.5 หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์

หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบเพื่อนำมาใช้ทดแทนระบบหมุดสะท้อนแสงชนิดเก่าที่อาศัยการสะท้อนแสงจากไฟหน้ารถยนต์ ซึ่ง ทำให้ระยะการมองเห็นของหมุดถูกจำกัดตามระยะไฟหน้ารถยนต์เท่านั้นทำให้ระยะการมองเห็นแนวถนนในเวลากลางคืน หรือช่วงอากาศแปรปรวนถูกจำกัด และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากปัญหา และข้อจำกัดต่างๆ ได้ถูกนำมาพิจารณาแก้ไขใหม่ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา ถาวรคือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเปล่งแสงได้โดยตัวเองเพื่อใช้กำหนดแนวเขตถนนได้ตามที่ ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยหลักการสะท้อนแสงแบบเดิม และมีความคงทนเทียบเท่ากับอุปกรณ์ชนิดเดิมที่ถูกใช้งานอยู่ จากการพัฒนาระบบให้พลังงาน Solar Cell ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว มาประยุกต์ ใช้ร่วมกับหลอดส่องสว่างแบบปิด LED Super Bright Light ซึ่งทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างดี และมีอายุ หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้งานที่ยาวนานทำให้หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์สามารถตอบสนองการใช้งานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถติดบนทางเดินเท้า ซึ่งทำให้สามารถสังเกตอย่างเห็นได้ชัดในระยะไกล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์