Tag: Armadillod Type 2

3.1 Armadillod Type 2

Armadillod Type 2 หลักแบ่งเขตถนนหรือเขตทางจักรยานกับถนนสานหลัก ใช้เป็นเขตทางที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทำให้สามารถมองเห็นได้เวลากลางคืน มีความแข็งแรง มั่นคง

Armadillos Type 2