Tag: Crash cushion

8.7 Crash cushion

Crash cushion อุปกรณ์ดูดซับแรงชน หรืออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ ที่เกิดกับรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ช่วยลดความรุนแรงของการชน ลดโอกาสสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการช่วยหยุดรถไม่ให้ชนกับสิ่งกีดขวาง และไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน กับรถยนต์ คันอื่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ Crash cushion สามารถหยุดความเร็วรถได้ 80 กม./ชม. ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถตกทางด่วน รถชนบนโทลล์เวย์ รถชนบริเวณสะพานข้ามแยก

เหตุอันควรสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ Crash cushion

  1. สิ่งกีดขวางในเขตทาง เช่น ราวกันอันตรายตรงเกาะกลาง หรือเสาสะพาน เป็นต้น
  2. สิ่งกีดขวางในเขตทาง ที่มีความกว้างเกินกว่า 5 เมตร ให้ใช้ถังทรายเป็นอุปกรณ์ดูดซับแรง
  3. จุดหัวเกาะที่มีทางแยกกระแสจราจรออกจากกัน
  4. ตำแหน่งที่วิศวกรพิจารณาแล้ว พบว่าจะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนปะทะ

Crash cushion