Tag: Traffic Paint

1.8-1.9 Traffic Paint

Traffic Paint ใช้สำหรับพ่น หรือทาขอบทาง ทาถนนคอนกรีต เพื่อแบ่งช่องทางจราจร สามารถนำไปใช้โดยใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี หรือใช้ เครื่องพ่นทำเครื่องหมายบริเวณที่ต้องการ โดยไม่ต้องผสมกับสารละลายอื่นๆ

Traffic Paint